Tutoring

System Tutoringu pomaga naszym rodzinom.

Szkoła dla Dziewcząt Płomień należy do nielicznych placówek edukacyjnych w Polsce, w których obowiązuje system tutoringu. Dlaczego tutoring pomaga naszym rodzinom? Model edukacyjny i wychowawczy Płomienia zakłada ścisły związek edukacji szkolnej z życiem rodzinnym. Szkoła ma wspierać rodziców w wychowaniu córki oraz przekazywać jej te same wartości jakie wyznaje się w jej domu.

Na czym polega tutoring?

Tutoring polega na indywidualnych spotkaniach obojga rodziców z nauczycielem – tutorem. W naszej szkole nie odbywają się typowe wywiadówki, ale o sprawach dzieci rozmawiamy właśnie na spotkaniach tutoringowych. W czasie spotkań tutoringowych oboje rodzice rozmawiają z nauczycielem o rozwoju córki – o jej silnych i słabszych stronach, oraz planują jej indywidualny plan edukacyjny i wychowawczy.

Co daje tutoring?

Dzięki tutoringowi rodzice mają kontrolę nad tym jak rozwija się ich córka, dzięki czemu mogą ją odpowiednio wspierać lub szybko reagować w razie pojawienia się problemów. Co ważne, tutoring obejmuje także uczennice. Przynajmniej raz w miesiącu nauczyciel-tutor rozmawia z uczennicą na temat jej sytuacji w szkole. Według rodziców uczennic Płomienia tutoring jest jedną z najważniejszych mocnych stron naszej szkoły.     

System tutoringowy w skrócie:

Każda rodzina otrzymuje swojego tutora (opiekuna). Pozwala to rodzicom spojrzeć na rozwój dziecka nie tylko z perspektywy pedagoga, ale także pilnego obserwatora “z zewnątrz”. To właśnie z tutorem rodzice ustalają plan osobistego rozwoju dziecka oraz analizują postępy wychowawczo-edukacyjne.

Rodzice wraz z opiekunem wspólnie wypracowują i stosują odpowiednie metody pracy (motywowanie, nagradzanie). Robią to w taki sposób, aby dziecko mogło rozwijać się jak najpełniej i najbardziej harmonijnie. Rodzice z kolei otrzymują wsparcie i konkretną, fachową pomoc.

Spotkania tutora z rodzicami odbywają się przynajmniej 3 razy w roku. Na spotkaniu zawsze muszą być obecni oboje rodzice.

Personalizm chrześcijański

W naszych placówkach rodzicom i uczniom proponujemy formację duchową opartą na nauczaniu Kościoła Katolickiego oraz inspirowaną życiem świętego Josemarii Escrivy, założyciela Opus Dei.
Formacja duchowa pomaga uczennicom rozwijać dobre nawyki postępowania i zdobywać cnoty, dzięki którym może dokonywać dobrych wyborów. Ponadto wspiera ona rozwój osobistej relacji z Bogiem i uzdalnia do tego, by w wolności żyć zgodnie z wolą Bożą. Dzięki chrześcijańskiej formacji umysł człowieka wzbogacany jest prawdami wiary. W odniesieniu do nich pracujemy z dziećmi nad kształtowaniem nawyków i rozwijaniem cnót (uczynności, hojności, pracowitości, pobożności, wytrwałości, czy posłuszeństwa), na których później uczennice będą budowały swoją tożsamość. Promujemy wychowanie w wierze, zgodne z nauką Kościoła Katolickiego, natomiast nie jesteśmy szkołami katolickimi w potocznym znaczeniu tego słowa, ponieważ nie prowadzi nas żadna instytucja Kościoła, lecz stowarzyszenie świeckie, działające na podstawie prawa państwowego.

Maria Staśkiewicz – wychowawczyni kl. 1b

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku edukacja elementarna i j. niemiecki oraz pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyłam studia podyplomowe z Psychologii Dziecka na Uniwersytecie SWPS oraz posiadam certyfikat Tutora Rodzinnego na poziomie zaawansowanym. Od początku kariery zawodowej uczestniczyłam w licznych szkoleniach dotyczących edukacji spersonalizowanej. W wolnym czasie lubię spędzać czas z moją ukochaną rodziną i słuchać podcastów kryminalnych. Pochodzę z Wielkopolski, tam też byłam silnie związana ze swoją parafią, przygotowywałam młodzież do Sakramentu Bierzmowania, przez 20 lat występowałam w parafialnym kółku teatralnym, gdzie zaraziłam się miłością do sceny. Jeżeli czas pozwala, pakuję plecak i ruszam w świat.

Anna Czermińska – nauczycielka wspomagająca w zerówkach

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Swoje doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam podczas oazowych rekolekcji letnich oraz pracy w przedszkolu. Interesuję się muzyką: grą na instrumentach, tańcem towarzyskim oraz śpiewam w chórze wspólnoty Rybnickiego Wieczoru Chwały.

Kornelia Jańczyk – nauczycielka religii

Jestem absolwentką Wydziału Teologicznego i Poradnictwa Rodzinnego na Uniwersytecie Opolskim. Doświadczenie zdobywałam ucząc dzieci od przedszkola po gimnazjum. Jestem zaangażowana w Domowy Kościół. Czas wolny lubię spędzać aktywnie z rodziną na wycieczkach górskich. Jestem szczęślwą żona Piotrka i mamą Wiktorii, Wojtka, Tereski, Tosi i Łucji.