FAQ

Dlaczego do szkoły uczęszczają tylko dziewczynki?

Szkoły dla dziewcząt w wielu krajach, jak np. Wielka Brytania, USA, Hiszpania czy Indie, stanowią naturalną ofertę edukacyjną. Badania naukowe wskazuję, że uczęszczanie do takich szkół może być bardzo korzystne dla dziewcząt zarówno pod względem edukacyjnym jak i rozwoju osobowości. Więcej na ten temat zajdziecie TUTAJ lub TUTAJ.

Jakie są główne atuty Szkoły dla Dziewcząt Płomień?

Uczennice Płomienia osiągają doskonałe wyniki edukacyjne. Płomień należy do 5% szkół o najlepszej zdawalności egzaminu ósmoklasisty.

Nauka w Płomieniu to połączenie wysokiego poziomu edukacji z bezpieczeństwem i doskonałą atmosferą.

Uczennice Płomienia już od 1. klasy uczą się dwóch języków obcych, mogą uczestniczyć w zajęciach z robotyki. Zajęcia w Płomieniu są prowadzone metodą projektową.

Dzięki tutoringowi rodzice mają pełną wiedzę na temat rozwoju, silnych i słabszych stron swojego dziecka. Pozwala to planować z nauczycielem indywidualny plan wychowawczy dla uczennicy.

Jak wygląda czesne?

Każda rodzina, której sytuacja finansowa nie pozwala na ponoszenie opłat w pełnej wysokości, może złożyć wniosek o zniżkę nadzwyczajną.

 • W roku szkolnym 2023/2024 w szkole Płomień czesne wynosi 700 zł.
 • Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku.

  System zniżek dotyczących czesnego
  W naszym modelu finansowym działa system zniżek. Zniżki zwyczajne przysługują na kolejne dziecko w naszych placówkach,
  a o zniżki nadzwyczajne mogą występować rodzice ze względu na sytuację finansową.

  Zniżki zwyczajne:
 • za 1-sze dziecko rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego
 • za 2-gie dziecko rodzice pokrywają 90% nominalnej stawki czesnego
 • za 3-cie dziecko rodzice pokrywają 50% nominalnej stawki czesnego
 • za 4-te dziecko rodzice pokrywają 30% nominalnej stawki czesnego
 • za 5-te i kolejne dziecko rodzice nie płacą czesnego

Czy dla uczniów jest zapewniony transport?

Do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Węgielek dzieci dojeżdżają z wielu miejsc oddalonych nawet o kilkadziesiąt kilometrów. Aby ułatwić dojazdy zostały uruchomione 3 autobusy, które codziennie dowożą dzieci z różnych kierunków. Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ.

Czy Płomień to szkoła katolicka?

Płomień nie jest formalnie szkołą katolicką – nie jest prowadzony przez osoby duchowne, czy instytucję związaną z kościołem katolickim. Wartości katolickie są jednak osią modelu edukacyjno-wychowawczego w naszej szkole, a obowiązujący system edukacji spersonalizowanej bazuje na filozofii personalizmu chrześcijańskiego.

Czy w rekrutacji muszą brać udział oboje rodzice?

Tak.

Jak dojechać do szkoły z centrum Katowic?

Szkoła mieści się w dzielnicy Giszowiec w pobliżu głównej ulicy. Dzielnica jest połączona komunikacją autobusową z śródmieściem Katowic liniami: 30, 674, 672, 673, 920.

Czy do szkoły można dołączyć w każdej chwili?

Jeżeli tylko w danej klasie są miejsca, to dołączenie jest możliwe. Ważne jest jednak, by poziom wiedzy kandydatki pozwalał jej na swobodne uczestnictwo w zajęciach, np. dziewczynka będzie w stanie poradzić sobie na zajęciach językowych.