FAQ

Dlaczego do szkoły uczęszczają tylko dziewczynki?

Szkoły dla dziewcząt w wielu krajach, jak np. Wielka Brytania, USA, Hiszpania czy Indie, stanowią naturalną ofertę edukacyjną. Badania naukowe wskazuję, że uczęszczanie do takich szkół może być bardzo korzystne dla dziewcząt zarówno pod względem edukacyjnym jak i rozwoju osobowości. Więcej na ten temat zajdziecie TUTAJ lub TUTAJ.

Jakie są główne atuty Szkoły dla Dziewcząt Płomień?

Uczennice Płomienia osiągają doskonałe wyniki edukacyjne. Płomień należy do 5% szkół o najlepszej zdawalności egzaminu ósmoklasisty.

Nauka w Płomieniu to połączenie wysokiego poziomu edukacji z bezpieczeństwem i doskonałą atmosferą.

Uczennice Płomienia już od 1. klasy uczą się dwóch języków obcych, mogą uczestniczyć w zajęciach z robotyki. Zajęcia w Płomieniu są prowadzone metodą projektową.

Dzięki tutoringowi rodzice mają pełną wiedzę na temat rozwoju, silnych i słabszych stron swojego dziecka. Pozwala to planować z nauczycielem indywidualny plan wychowawczy dla uczennicy.

Jak wygląda czesne?

Do funkcjonowania przedszkola/szkoły potrzeba kwoty czesnego 600 zł na opłaty bieżące oraz 100 zł na rozwój (rozbudowa, adaptacja, większe remonty, opłacanego przez 12 miesięcy w roku).

Dlatego prosimy o wnoszenie opłat w tej wysokości. Nie chcemy jednak tworzyć barier finansowych, dlatego w miarę naszych możliwości przyjmujemy do przedszkola rodziny, które nie mogą sobie pozwolić na czesne w tej wysokości. 
Więcej o rekrutacji przeczytacie TUTAJ.

Czy dla uczniów jest zapewniony transport?

Do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Węgielek dzieci dojeżdżają z wielu miejsc oddalonych nawet o kilkadziesiąt kilometrów. Aby ułatwić dojazdy zostały uruchomione 3 autobusy, które codziennie dowożą dzieci z różnych kierunków. Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ.

Czy Płomień to szkoła katolicka?

Płomień nie jest formalnie szkołą katolicką – nie jest prowadzony przez osoby duchowne, czy instytucję związaną z kościołem katolickim. Wartości katolickie są jednak osią modelu edukacyjno-wychowawczego w naszej szkole, a obowiązujący system edukacji spersonalizowanej bazuje na filozofii personalizmu chrześcijańskiego.

Czy w rekrutacji muszą brać udział oboje rodzice?

Tak.

Jak dojechać do szkoły z centrum Katowic?

Szkoła mieści się w dzielnicy Giszowiec w pobliżu głównej ulicy. Dzielnica jest połączona komunikacją autobusową z śródmieściem Katowic liniami: 30, 674, 672, 673, 920.

Czy do szkoły można dołączyć w każdej chwili?

Jeżeli tylko w danej klasie są miejsca, to dołączenie jest możliwe. Ważne jest jednak, by poziom wiedzy kandydatki pozwalał jej na swobodne uczestnictwo w zajęciach, np. dziewczynka będzie w stanie poradzić sobie na zajęciach językowych.