Edukacja

Edukacja wczesnoszkolna: 1-3 klasa

Od początku edukacji wprowadzamy język angielski na wysokim poziomie. Nauczyciel komunikuje się z uczennicami używając tylko języka angielskiego. Nasze uczennice lubią matematykę, ponieważ uczymy jej w działaniu, kładąc nacisk na jej ścisły związek z codziennym życiem (albo otaczającym nas światem…).W edukacji polonistycznej w klasach 1-3 chcemy szczególnie wspierać umiejętność komunikowania się z innymi, dlatego ćwiczymy wypowiedzi ustne na forum już od pierwszej klasy. Dbamy o poszerzanie słownictwa i  uczymy swobodnego przekazywania swoich przemyśleń i spostrzeżeń z kulturą i szacunkiem dla rozmówcy.  Często organizujemy pracę w małych grupach, w których dzieci świetnie się bawią, nawiązują relacje między sobą, wytwarza się poczucie przynależności do grupy, wzajemne wsparcie, umiejętność słuchania i okazja do poznawania się.

Plan lekcji w kl. 4-8

W Płomieniu stawiamy na języki obce. Od klasy 4 język angielski odbywa się codziennie. Lekcje prowadzone są przez native speakera. Zajęcia odbywają się w grupach poziomowych tak, aby przygotować uczennice do egzaminu Cambridge. Również od klasy 4 kontynuujemy naukę języka hiszpańskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Drugi język obcy w podstawie programowej szkoły podstawowej jest nauczany dopiero od klasy 7. W Płomieniu od samego początku edukacji stawiamy na języki obce.

W klasie 4 wprowadzamy nowy przedmiot jakim jest vademecum czwartoklasistki – uczennice poznają na nim tajniki uczenia się, organizacji pracy. Jest to godzina bardzo przydatna na tym poziomie edukacyjnym. Również w klasie czwartej mamy dodatkową godzinę historii. Pozwala to na prowadzenie zajęć metodą projektową, co wzbudza zainteresowanie przedmiotem, który do łatwych nie należy😊Nasze czwartoklasistki dwa razy w tygodniu spotykają się ze swoim wychowawcą. Na początku i na końcu tygodnia. Klasa czwarta wymaga konkretnego wsparcia ze strony nowego wychowawcy.

W każdej klasie proponujemy godzinę pracy własnej, która jest czasem na nadrobienie zaległości, odrobienie zadania czy napisanie zaległego sprawdzianu – uczennice uczą się umiejętności planowania swojej pracy.

Nasze dziewczyny uczą się również więcej matematyki – w kl.4-8 w siatce godzin proponujemy jedną matematykę więcej.

W klasie 8 intensywnie przygotowujemy do egzaminu ósmoklasisty. Do planu lekcji dołożona jest dodatkowa godzina j. polskiego oraz godzina matematyki. Dla chętnych uczennic odbywa się też (po obowiązkowych zajęciach) lekcja matematyki, która bezpośrednio przygotowuje uczennice do egzaminu. 

Plan lekcji zamyka się w godzinach 8:15-14:40. W ciągu dnia uczennice mają 5-minutowe przerwy między lekcjami i dwie przerwy 20-minutowe – podwórkową i obiadową. W naszej szkole nie ma dzwonków 😊.

JĘZYK POLSKI
W dydaktyce języka polskiego szczególną uwagę zwracamy na rozbudzanie pasji czytelniczych naszych uczennic. Chcemy, by lektura była dla dziewcząt przede wszystkim szansą na spotkanie z Innym – jesteśmy przekonane, że dzięki takiemu podejściu do czytania, nasze uczennice mają szansę nie tylko poznawać teksty kultury, ale także rozwijać swoje kompetencje, poszerzać horyzonty i doskonalić język.
Duży nacisk kładziemy na pracę w zespole – widzimy, że dziewczęta uczą się przez samodzielne dociekanie, wyszukiwanie informacji, a także współpracę z koleżankami. Praca w grupie jest naturalną szkołą komunikacji – na naszych lekcjach jej nie brakuje.
Kolejnym ważnym aspektem edukacji polonistycznej jest przygotowanie dziewcząt do wystąpień publicznych – nasze uczennice mają okazję brać udział w różnego rodzaju debatach, organizują klasowe konferencje, podczas których mogą wygłaszać prawdziwe przemówienia – to buduje ich pewność siebie i pozwala zdobywać doświadczenie, z którego z pewnością będą mogły czerpać w przyszłości. 

JĘZYK ANGIELSKI

Języka angielskiego nie nazywamy w naszej szkole językiem obcym, bo uczennice słyszą go nie tylko każdego dnia na lekcji, ale również podczas przerw, posiłków, wspólnej modlitwy, a nawet w autobusie podczas szkolnych wycieczek. Jednym słowem – służy nam do komunikacji w każdej codziennej sytuacji, ponieważ już od zerówki anglistki tylko w tym języku rozmawiają ze swoimi podopiecznymi. Dzięki temu dziewczynki szybko uczą się płynnego porozumiewania w języku angielskim, a biorąc udział w  projektach kulturowych, wymianie korespondencji ze szkołami w Wielkiej Brytanii, wyjazdach w ramach wymiany międzynarodowej czy przygotowując się do znanych na całym świecie egzaminów Cambridge English, odkrywają, że nauka tego języka jest pasjonującą przygodą.   


MATEMATYKA

MATEMATYKA

Jak uczymy matematyki w Płomieniu? Przede wszystkim praktycznie. Matematyka ma ogromne zastosowanie w życiu codziennym i to staramy się naszym uczennicom pokazać. Mierzymy, ważymy, kroimy, robimy zakupy, budujemy z klocków i patyczków. Chcemy, żeby dziewczyny przez te doświadczenia zrozumiały i polubiły matematykę. Wielu dziewczętom matematyka wydaje się trudna
i trochę straszna, dlatego spotkania z ,,poważną” matematyką zaczynają się już w trzeciej klasie. Trzecioklasistki mają raz w tygodniu matematykę z nauczycielką, która uczy starsze klasy. Dzięki temu, gdy przychodzą do czwartej klasy, matematyka nie jest nowością, a czymś, co już znają i lubią.

Stawiamy duży nacisk na samodzielność uczennic. Odkrywanie matematycznych reguł i nieznanych jeszcze z lekcji zasad może okazać się dobrą zabawą. Chcemy, aby matematyka była dla nich zrozumiała i praktyczna. Metodą, którą wykorzystujemy jest praca w różnych grupach. Czasem takich, aby zdolniejsze uczennice pomogły zrozumieć temat słabszym koleżankom, a czasem takich, aby ten, kto jeszcze nie zrozumiał miał czas na pracę z nauczycielem, a ten, kto radzi sobie dobrze, mógł na przykład zająć się zadaniami konkursowymi.

Bierzemy udział i odnosimy sukcesy w konkursach matematycznych takich jak Liga zadaniowa, Kangur czy Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki. Do konkursów przygotowujemy się również na dodatkowych zajęciach w czasie pracy własnej. ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE
W naszej szkole wprowadzamy uczennice w świat kodowania i programowania już od zerówki. Z pomocą robotów rozwijamy kompetencje nie tylko informatyczne, ale również matematyczne, językowe i społeczne. Ucząc się programowania dziewczynki pracują w parach lub grupach, dzięki czemu doskonalą sztukę komunikacji, argumentowania, szukania kompromisu i efektywnej pracy ponad podziałami. Ponadto kształcimy umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych oraz wyszukiwania i naprawiania popełnionych błędów.
W klasach 0-3 do nauki kodowania wykorzystujemy autorskie karty pracy, maty, różne rodzaje klocków konstrukcyjnych (pomagają nam ćwiczyć sprawność manualną i rozwijać motorykę małą), a także roboty, które pracują w trybie offline, więc nie wymagają użycia komputera czy tabletu.
W klasach starszych robotyka opiera się na robotach edukacyjnych, które trzeba samodzielnie skonstruować i zaprogramować. Uczymy się języków programowania wykorzystując do tego komputery i tablety, a poprawność napisanych programów sprawdzamy na konkretnym robocie. Wdrażamy też pracę metodą projektu. Przykładem może być przygotowany przez uczennice „Robotyczny pokaz mody”, kiedy w małych zespołach pracowały nad scenografią, stylizacjami dla robotów (własnoręcznie uszytymi), doborem muzyki, dokumentacją filmową i fotograficzną aż po skonstruowanie i zaprogramowanie robotów oraz, oczywiście, poprowadzenie samego pokazu.
Niezależnie od poziomu nauczania, staramy się, aby trudna sztuka programowania była dla każdej uczennicy ciekawą przygodą i dobrą zabawą.

SPORT

W naszej szkole sporo uwagi poświęcamy aktywności fizycznej. Uczymy się i doskonalimy umiejętności w grach zespołowych, lekkoatletyce, gimnastyce oraz świetnie bawimy się w trakcie różnego rodzaju zabaw ruchowych. Między innymi poprzez gry zespołowe uczymy się współpracy oraz szanowania zasad fair play. Podczas rozgrywek, na lekcji wychowania fizycznego, tworzymy radosne okrzyki sportowe oraz wzajemnie sobie kibicujemy. Reprezentujemy naszą szkołę w różnego rodzaju zawodach sportowych, takich jak np. Spartakiada, gdzie uczennice rywalizują w konkurencjach lekkoatletycznych; impreza ta odbywa się co roku we Wrocławiu. Uczestniczymy również w biegach ulicznych oraz w zawodach z narciarstwa alpejskiego. Motywujemy się wzajemnie do podejmowania aktywności fizycznej w czasie wolnym. W jaki sposób? Wymieniamy się informacjami na temat swoich pasji, wymieniamy się swoimi sukcesami (nie tylko związanymi z otrzymaniem medalu, ale przede wszystkim z własnego rozwoju), tworzymy gazetkę sportową z wykorzystaniem naszych zdjęć z aktywności fizycznej w czasie wolnym, stawiamy sobie wyzwania i wzajemnie się inspirujemy. W czasie przerw uczennice korzystają ze stołów do tenisa stołowego i toczą zaciętą rywalizację, zachowując szacunek do przeciwnika i świetnie się przy tym bawią. Poza lekcjami jest możliwość rozwijania swoich talentów, pasji w zajęciach dodatkowych według zainteresowań konkretnej uczennicy.  

PRACE DOMOWE

Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt „Płomień”  zwraca szczególną uwagę na rolę zadań domowych.  Ich regularność i powtarzalność wyrabia w uczennicy nawyk systematyczności i pracowitości. W kontekście wychowawczym prace domowe rozwijają w dziecku samodyscyplinę i samodzielność, tak przydatne w życiu dorosłym. Ma to również ogromny wpływ na umiejętność planowania dnia z uwzględnieniem czasu zajęć szkolnych, przestrzeni na zadania domowe, obowiązki domowe oraz wypoczynek i zabawę.  W pełni świadomi nauczyciele wiedzą czemu ma służyć zadanie domowe oraz w jaki sposób wiąże się ono z przeprowadzoną lekcją. Dziecko jest poinformowane jakiej pracy od niego oczekujemy, jakie cele musi osiągnąć, jakie środki mu w tym pomogą oraz jakie są kryteria oceniania.  Cały zespół na bieżąco kontroluje, by zadań domowych nie było zbyt dużo. Zagadnienia tworzone są z uwzględnieniem odpowiedniego doboru materiału tak, aby uczennica utrwaliła sobie przerobiony materiał i ćwiczyła swoje umiejętności praktyczne i teoretyczne.  Zróżnicowanie poziomów trudności pozwala na zapewnienie każdej dziewczynce odpowiednich warunków oraz zaangażowanie w czynność uczenia się. Na chętne uczennice zawsze czekają dodatkowe karty pracy.