W kosmos z drugimi klasami

Klasy drugie właśnie zakończyły udział w projekcie „Co słychać w kosmosie?”. Podczas lekcji uczennice prowadziły doświadczenia i obserwacje, które przybliżyły im podstawowe informacje o przestrzeni kosmicznej. Poznały planety Układu Słonecznego, próbowały zaobserwować Gwiazdozbiory oraz dowiedziały się, czym są strefy czasowe. Podczas lekcji podsumowującej projekt, uczennice, wykorzystując zdobytą wiedzę wykonały model Układu Słonecznego.