Praktycznie i matematycznie

Matematyka to królowa nauk. Potrzebna jest w każdej dziedzinie naukowej, a przede wszystkim każdego dnia w życiu codziennym. Klasy pierwsze systematycznie w drugim semestrze poznają jednostki miary. Zapoznały się z centymetrem, litrem oraz kilogramem. Uczennice dowiedziały się, jakie jednostki miary służyły dawniej, a jakie stosuje się dzisiaj. Mierzyły za pomocą łokci, stóp, dłoni, ważyły i szacowały przedmioty dzięki stworzonym przez siebie wagom. Przelewały wodę do różnych naczyń ustalając stałość ilości płynu.