Nasze wartości

OPIEKA DUCHOWA 

Płomień to szkoła dla dziewcząt działająca w duchu wartości katolickich. Jesteśmy przekonani, że dzięki wychowaniu opartemu na  personalizmie chrześcijańskim nasze uczennice będą mogły osiągnąć pełnię szczęścia i spełnienia w dorosłym życiu. Podejmujemy nieustanny wysiłek, by życie i wartości szkoły były tożsame z wartościami wyznawanymi przez rodziny. Dzięki temu dzieci wychowują się w spójnym i zintegrowanym środowisku.

Szkoła korzysta z opieki duchowej sprawowanej przez księży prałatury personalnej Opus Dei. (opusdei.org)

Kapelanem w naszej szkole jest ks. dr Piotr Prieto (Asturia, Hiszpania 11.01.1952). Jest absolwentem wydziału architektury Politechniki  w Barcelonie. Studiował teologię w Rzymie.  Obronił doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry (Hiszpania). Znał osobiście założyciela Opus Dei, św. Josemaria  Escriva. W 1982 przyjął święcenia kapłańskie z rąk św. Jana Pawła II. Przybył do Polski w 1995. Przez 14 lat  był wikariuszem Prałatury Opus Dei w Polsce. Od początku kapłaństwa jest związany z inicjatywami edukacyjnymi i duszpasterstwem młodzieży i rodziny. Ks. Piotr wspiera nas wytrwale w codziennej pracy apostolskiej. Jest zawsze dyspozycyjny i niestrudzony, a przy tym zaraża nas i zadziwia swoją radością i pracowitością.