Model edukacyjny

Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt Płomień jest niepubliczną szkołą, kształcącą swoje uczennice w oparciu o założenia edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej. Ściśle współpracując z rodzicami, wspiera ich w intelektualnym, moralnym i fizycznym wychowaniu córek, aby w przyszłości świadomie i odpowiedzialnie wpływały na swoje życie rodzinne, zawodowe i społeczne.

„Dzięki współpracy rodziców i szkoły nasze uczennice mają możliwość osiągania maksimum swoich możliwości”, mówi Marie Therese Gibson, dyrektorka szkoły dla dziewcząt Tangara w Sydney, w Australii. „Wyrastają one na dojrzałe młode kobiety, które wywierają dobry wpływ na swoje środowisko, a przez to na społeczeństwo”.

Na co dzień współpracujemy i korzystamy z doświadczeń Stowarzyszenia Sternik, które powstało w 2003 roku w Warszawie. Sternik to obecnie Przedszkola, Szkoły dla Dziewcząt oraz Szkoły dla Chłopców w Warszawie i okolicach.

Wraz ze Stowarzyszeniem Sternik korzystamy z czterdziestoletniego doświadczenia tysięcy rodziców i wychowawców na całym świecie, dając naszym dzieciom sprawdzony program wychowawczy i edukacyjny ogólnoświatowej sieci szkół i przedszkoli Institucio Familiar d’Educacio z siedzibą w Hiszpanii. Szkoły te corocznie notowane są w ścisłej czołówce rankingów najlepszych placówek edukacyjnych. Wzorujemy się między innymi na takich placówkach jak Montrose School, Willows Academy oraz Oakcrest School (są to wiodące szkoły dla dziewcząt w USA)

Korzystając z najlepszych wzorów zapewniamy edukację na najwyższym poziomie:

Dzięki dostosowaniu metod nauczania do potrzeb dziewcząt przedmioty ścisłe nie stanowią dla nich żadnego problemu. W szkołach dla dziewcząt nie występuje podział na chłopców-ścisłowców i dziewczynki-humanistki.    

Uczennice, oprócz języka angielskiego, który nauczany jest codziennie, uczą się  języka hiszpańskiego. Ciekawa forma prowadzenia zajęć zachęca dziewczęta do aktywnego  udziału zarówno w  zajęciach obowiązkowych jak i pozalekcyjnych.

Dziewczęta w Płomieniu odbierają interdyscyplinarnie wykształcenie humanistyczne. Budują swoją wrażliwość na sztukę, teatr czy literaturę. Uczennice Płomienia nie uczą się tego wyłącznie na zajęciach, ale także w czasie niestandardowych i innowacyjnych projektów.     

Aby budować osobowości kobiet odnoszących sukces i spełnienie w życiu, już od najmłodszych lat kształtujemy u uczennic dobre nawyki. Należą do nich np. sumienność, hojność czy systematyczność. Wiemy, że dobra edukacja musi iść w parze z wychowaniem. Nawet najlepiej wyedukowany człowiek nie osiągnie szczęścia rodzinnego i zawodowego bez mocnego kręgosłupa moralnego i silnej osobowości.  

Kim są ROKowie?

Na co dzień ważną rolę łącznika między rodzinami spełniają Rodzice Odpowiedzialni za Klasę (ROK). Znają oni projekt edukacyjny, troszczą się o przepływ informacji między rodzicami, ułatwiają wzajemny kontakt, często to z ich inicjatywy dochodzi do spotkań rodziców. Rodziny lepiej się wtedy poznają, chętnie podejmują też różne wspólne inicjatywy.