Opłaty

Dlaczego pobieramy opłaty?
Placówki Stowarzyszenia Węgielek są niepubliczne. Z tego powodu dotacja państwa na każdego ucznia jest znacząco mniejsza niż w placówkach publicznych. Tę różnicę pokrywamy z opłat pobieranych za naukę. Stowarzyszenie Węgielek jest organizacją non-profit, co oznacza, że nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga zysków – wszystkie środki przeznaczane są na działalność placówek.

Czesne

 • W roku szkolnym 2023/2024 w szkole Płomień czesne wynosi 700 zł.
 • Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku.

  System zniżek dotyczących czesnego

  W naszym modelu finansowym działa system zniżek. Zniżki zwyczajne przysługują na kolejne dziecko w naszych placówkach, a o zniżki nadzwyczajne mogą występować rodzice ze względu na sytuację finansową.

  Zniżki zwyczajne:
 • za 1-sze dziecko rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego
 • za 2-gie dziecko rodzice pokrywają 90% nominalnej stawki czesnego
 • za 3-cie dziecko rodzice pokrywają 50% nominalnej stawki czesnego
 • za 4-te dziecko rodzice pokrywają 30% nominalnej stawki czesnego
 • za 5-te i kolejne dziecko rodzice nie płacą czesnego

  Każda rodzina, której sytuacja finansowa nie pozwala na ponoszenie opłat w pełnej wysokości, może złożyć wniosek o zniżkę nadzwyczajną.

  Fundusz Solidarnościowy
 • Aby móc zapewnić w naszych placówkach edukację dla dzieci z mniej zamożnych rodzin, uruchomiliśmy Fundusz Solidarnościowy.
 • Fundusz jest zasilany darowiznami od osób dobrej woli, które wspierają nasze działania oraz od naszych rodziców, którzy chcą i mogą wspierać rodziny mniej zamożne.
 • Numer konta do wpłat 80 1140 2004 0000 3602 8341 0901