Czesne

Do funkcjonowania przedszkola/szkoły potrzeba kwoty czesnego 600 zł na opłaty bieżące oraz 100 zł na rozwój (rozbudowa, adaptacja, większe remonty, opłacanego przez 12 miesięcy w roku).

Dlatego prosimy o wnoszenie opłat w tej wysokości. Nie chcemy jednak tworzyć barier finansowych, dlatego w miarę naszych możliwości przyjmujemy do przedszkola rodziny, które nie mogą sobie pozwolić na czesne w tej wysokości. 

Dlaczego pobieramy opłaty

Stowarzyszenie Węgielek jest organizacją pożytku publicznego, a nasze placówki są niepubliczne. Z tego powodu dotacja państwa na każdego ucznia jest znacząco mniejsza niż w placówkach publicznych. Tę różnicę pokrywamy z opłat pobieranych za naukę (czesne).