Tutoring

System Tutoringu pomaga naszym rodzinom.

Szkoła dla Dziewcząt Płomień należy do nielicznych placówek edukacyjnych w Polsce, w których obowiązuje system tutoringu. Dlaczego tutoring pomaga naszym rodzinom? Model edukacyjny i wychowawczy Płomienia zakłada ścisły związek edukacji szkolnej z życiem rodzinnym. Szkoła ma wspierać rodziców w wychowaniu córki oraz przekazywać jej te same wartości jakie wyznaje się w jej domu.

Na czym polega tutoring?

Tutoring polega na indywidualnych spotkaniach obojga rodziców z nauczycielem – tutorem. W naszej szkole nie odbywają się typowe wywiadówki, ale o sprawach dzieci rozmawiamy właśnie na spotkaniach tutoringowych. W czasie spotkań tutoringowych oboje rodzice rozmawiają z nauczycielem o rozwoju córki – o jej silnych i słabszych stronach, oraz planują jej indywidualny plan edukacyjny i wychowawczy.

Co daje tutoring?

Dzięki tutoringowi rodzice mają kontrolę nad tym jak rozwija się ich córka, dzięki czemu mogą ją odpowiednio wspierać lub szybko reagować w razie pojawienia się problemów. Co ważne, tutoring obejmuje także uczennice. Przynajmniej raz w miesiącu nauczyciel-tutor rozmawia z uczennicą na temat jej sytuacji w szkole. Według rodziców uczennic Płomienia tutoring jest jedną z najważniejszych mocnych stron naszej szkoły.     

System tutoringowy w skrócie:

Każda rodzina otrzymuje swojego tutora (opiekuna). Pozwala to rodzicom spojrzeć na rozwój dziecka nie tylko z perspektywy pedagoga, ale także pilnego obserwatora “z zewnątrz”. To właśnie z tutorem rodzice ustalają plan osobistego rozwoju dziecka oraz analizują postępy wychowawczo-edukacyjne.

Rodzice wraz z opiekunem wspólnie wypracowują i stosują odpowiednie metody pracy (motywowanie, nagradzanie). Robią to w taki sposób, aby dziecko mogło rozwijać się jak najpełniej i najbardziej harmonijnie. Rodzice z kolei otrzymują wsparcie i konkretną, fachową pomoc.

Spotkania tutora z rodzicami odbywają się przynajmniej 3 razy w roku. Na spotkaniu zawsze muszą być obecni oboje rodzice.