Edukacja zróżnicowana

Płomień to szkoła podstawowa dla dziewcząt!

  • Szkoły dla dziewcząt należą do najlepszych. W wielu krajach, np. USA, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii, szkoły edukacji zróżnicowanej stanowią oczywisty element oferty edukacyjnej. Najczęściej należą do najlepszych szkół w danym mieście, regionie i kraju. (zapraszamy do zapoznania się z artykułem
  • W naszej szkole Państwa córka wspaniale się rozwinie. Badania dowodzą, że dziewczynki, które kończą szkoły edukacji zróżnicowanej lepiej radzą sobie z przedmiotami ścisłymi, częściej wchodzą w role liderek i są bardziej pewne swojej wartości, niż te uczące się w szkołach koedukacyjnych (zapraszamy do zapoznania się z artykułem).
  • Różnice w rozwoju pomagają dziewczętom. Dziewczęta dojrzewają szybciej niż chłopcy i znacznie wcześniej są gotowe do poznawania i uczenia się trudniejszych rzeczy. W szkole dla dziewcząt uczennice nie muszą “czekać” aż dogonią je chłopcy, ale mogą się uczyć zgodnie z tempem swojego rozwoju.
  • W Szkole Podstawowej dla Dziewcząt Płomień liczy się osobowość! W naszej szkole uczennice budują relacje w oparciu o zaufanie, przyjaźń i osobowość, nie opierają ich na napięciach, rywalizacji czy statusie społecznym. 
  • Szkoły dla dziewcząt tworzą bezpieczne środowisko. Dziś, w dobie powszechnego dostępu do informacji i “bombardowania” młodych ludzi przekazem niedostosowanym do ich wieku, szkoły edukacji zróżnicowanej stają się bezpiecznymi przystaniami dla rozwoju emocjonalnego i fizycznego dziewcząt i chłopców.

Wychowanie integralne

Wychowanie integralne zwraca uwagę na jedność wszystkich aspektów życia. Każdy wymiar osoby ludzkiej jest dla nas ważny: wola, charakter, intelekt, ciało – bez integralności wychowanie jest niepełne. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie nawyków i postaw, ponieważ osiąganie dobrych wyników dydaktycznych jest konsekwencją dobrze realizowanego programu wychowawczego.

Istotnym elementem programu jest całoroczna praca nad nawykami (np. porządek, hojność, wdzięczność, sprawiedliwość, solidarność, szczerość, radość, przyjaźń). To dzięki wypracowaniu tych pozytywnych cech osobowości nasze uczennice będą w przyszłości łatwiej będą osiągały sukcesy w sferze prywatniej i zawodowej.

Program

Zwykle gdy myślimy o edukacji, na myśl przychodzi nam w pierwszej kolejności przyswajanie wiedzy, która jest jednym z jej celów oraz (coraz rzadziej niestety) wychowywanie. Model edukacyjny w Szkole KUŹNICA opiera się natomiast na kształtowaniu całego człowieka, obejmując wszystkie aspekty osobowości ucznia.  

Read More

Zasady

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultricies tristique nulla et mattis. Phasellus id massa eget nisl congue mauris felis diam, pellentesque vel lacinia ac, dictum a nunc. Mauris mattis nunc sed mi sagittis et facilisis tortor volutpat. Etiam tincidunt urna mattis erat placerat placerat ac eu tellus.

Read More