Wolontariat

Dlaczego wolontariat jest tak ważny?

Płomień rozpala do wolontariatu, aby nieść bezinteresowną pomoc innym. Czas szkoły podstawowej to najlepszy moment, aby kształtować w młodych ludziach szacunek do innych i empatię, a także ducha służby. Samo słowo voluntas oznacza dobrowolność. Wolontariusz zatem to osoba, która bezinteresownie chce służyć i czerpie z tego radość. Wolontariat wpisuje się w nasz program wychowawczy, pragniemy bowiem kształtować u naszych uczennic odpowiedzialność wobec siebie, innych i środowiska lokalnego, tego, w którym żyją. Chcemy, aby nasze uczennice korzystały z wolności w sposób odpowiedzialny, pomagając osobom w potrzebie.

Jak działa nasz szkolny wolontariat?

Szkoła Płomień nawiązała współpracę z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy Szpitalu w Murckach. Nasze uczennice regularnie odwiedzają podopiecznych tego oddziału. Organizują warsztaty plastyczne i muzyczne dla seniorów, rozmawiają z pacjentami. Zawsze wnoszą mnóstwo radości i są mile widziane wśród osób często samotnych i potrzebujących kontaktu z innymi. Dzielą się swoimi talentami, dobrym słowem i przede wszystkim czasem.

Przez cały rok funkcjonuje w naszej szkole również stały wolontariat, polegający na pomocy osobom starszym z naszej społeczności lokalnej. Nawiązaliśmy współpracę z Parafią św. Barbary w Katowicach-Giszowcu, która podaje nam kontakty do osób potrzebujących z parafii. Zorganizowaliśmy stałą, cotygodniową pomoc, w której biorą udział uczennice kl. 6-8. Każda z klas ma przypisanych podopiecznych, których podczas cotygodniowego dyżuru odwiedzają cztery uczennice wraz z wychowawcą. Praca naszych wolontariuszek polega na wykonywaniu prostych czynności domowych, takich jak sprzątanie,  wyjście do biblioteki, na spacer czy przygotowanie posiłku. Jednak najcenniejsze w tych spotkaniach są rozmowy, których tak bardzo są spragnione osoby starsze i samotne. To co cenne, to również relacje, które podczas takich spotkań się kształtują. Czas nauczania zdalnego pokazał, że uczennice pamiętały o swoich podopiecznych i wyrażały troskę o nie dzwoniąc czy nawet robiąc zakupy.

Nasze uczennice angażują się również w akcje dobroczynne i wydarzenia społeczne. Rady klasowe czy Parlament Szkolny często są inicjatorami różnych akcji pomocowych, mających na celu zbiórkę pieniędzy na szczytny cel. Organizowane są kiermasze świąteczne, zbiórki żywności dla osób potrzebujących czy zbiórki plastikowych nakrętek.