Projekt rodem ze średniowiecza!

Ostatnie lekcje historii w kl. VI upłynęły na zgłębianiu wiedzy z zakresu średniowiecza. Uczennice intensywnie pracowały w grupach nad poszczególnymi stanami społecznymi w średniowieczu. Przygotowały makiety, plakaty, prezentacje multimedialne. Wszystko po to, aby rzetelnie przekazać swoim koleżankom informacje o tym jak wyglądało życie codzienne w tych odległych czasach. Dziewczyny jak zawsze stanęły
na wysokości zadania, kapitanowie grup podzielili odpowiednio role i naszym oczom ukazały się kreatywne efekty pracy, które możemy teraz
podziwiać na korytarzu szkolnym. W trakcie prezentowania tematu pojawił się koń na biegunach w grupie opracowującej rycerstwo, miecz, który pomógł odegrać dziewczynom scenę pasowania na rycerza, sad pełen jabłonek w makiecie dotyczącej życia chłopów. Praca pochłonęła szóstoklasistki bez reszty! Teraz możemy podziwiać średniowieczny zamek z masy solnej, klasztor, czy miasto średniowieczne. Zapraszamy do podziwiania prac.