Mirela Mazur

Jestem nauczycielem Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. Studia realizowałam na Uniwersytecie w Białymstoku i Uniwersytecie Śląskim. Praca w szkole jest realizacją mojego marzenia o tym, by poprzez mądre nauczanie przedmiotów, za które jestem odpowiedzialna przyczyniać się do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, aktywnego i odpowiedzialnego. Jestem przekonana, że nauka o przeszłości jest kluczem do zrozumienia przyszłości. Poza pracą w szkole działam w stowarzyszeniu Młodzież Wszechpolska, gdzie zajmuję się m.in. relacjami z Polakami z Kresów Wschodnich i Zaolzia. Lubię czytać, brać udział w folkowych potańcówkach i mam kota Bohuna.