Metoda Projektu na języku angielskim

W naszej szkole realizujemy w tym roku wiele zajęć opartych na metodzie projektu.
To dalszy ciąg przygody z Erasmusem, która rozpoczęła się w sierpniu od wyjazdu
kilku nauczycielek do włoskiej Bolonii. Zainspirowane nowymi doświadczeniami,
wprowadzają świeże pomysły w praktyce. Metoda projektu rozwija umiejętność
współpracy w grupie. Uczennice realizują materiał bieżący w sposób twórczy,
rozwijający samodzielne myślenie i uwzględniający indywidualne talenty,
a nauczyciel przechodzi z roli wykładowcy do roli asystenta.