Kółko robotyczno- informatyczne CMI

Od kilku lat obserwujemy wśród naszych uczennic rosnące
zainteresowanie robotyką, programowaniem i informatyką. Wychodząc naprzeciw tej tendencji nasza szkoła przystąpiła do programu realizowanego przez Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Udało nam się pozyskać grant, dzięki któremu w szkole powstanie kółko robotyczno-informatyczne. Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego został powołany przy Politechnice Łódzkiej i jego zadaniem jest aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli informatyki i robotyki. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego CMI organizuje szereg szkoleń z programowania dla nauczycieli na najlepszych technicznych uczelniach w Polsce, ponadto finansuje zakup zestawów robotycznych dla szkół biorących udział w programie i przygotowuje liczne konkursy informatyczne dla uczniów uczęszczających na kółka. Zajęcia w ramach programu dedykowane są dla uczniów klas 4-8 i w naszej szkole odbywać się będą od października w środy w godzinach 14:45 – 16:00. Podczas zajęć skupimy się przede wszystkim na nauce programowania w językach Scratch i Python oraz konstruowaniu robotów z zestawów Lego Education, uczennice będą mogły wziąć udział w ogólnopolskich konkursach, spośród
uczestniczek zajęć zostanie również wyłoniona reprezentacja na zawody First Lego League.