Zjazd Kadr Nauczycielskich Szkół Podstawowych dla Dziewcząt w "Płomieniu"

Z inicjatywy naszej szkoły w dniach 22-23 listopada 2013 w Szkole Podstawowej dla Dziewcząt „Płomień” odbył się pierwszy Zjazd Kadr Nauczycielskich Szkół Podstawowych dla Dziewcząt działających w oparciu o system edukacji spersonalizowanej.

Dotarły do nas Panie ze Szczecina, Gdańska, Krakowa, Wrocławia i Poznania. Celem spotkania była wymiana doświadczeń dot. integrowania programu wychowawczego i dydaktycznego oraz dzielenie się technikami i metodami pracy z uczennicami.

Nad całością czuwał nasz ekspert – Pani dr Monika Jakubowska, wieloletni praktyk edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej w Polsce.

Spotkanie było bardzo owocne i już nie możemy doczekać się następnego.