Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkół Projektu Węgielek

Zapraszamy 17 paźdzernika na Dzień Otwarty Szkół Ppojektu Edukacyjnego Węgielek 

Płomień: 17.10.2020 godz. 10.00 ul. Karliczka 15, Katowice.

Kuźnica: 17.10.2020 godz. 11.15 ul. Deszczowa 14, Katowice.

In Altum: 17.10.2020 godz. 11.30 ul. Deszczowa 14, Katowice.