Wychowanie córki – jak wygrać pierwsze lata w szkole?

11 kwietnia o godzinie 17.30 w auli Szkoły Podstawowej dla Chłopców „KUŹNICA” odbył sie wykład „Wychowanie córki – jak wygrać pierwsze lata w szkole?”. Prowadziła go Pani Agnieszka Jackowska – etyk, pedagog, mama sześciu córek, Prezes Stowarzyszenia „Edukacja i Media”.

Swój referat rozpoczęła od uporządkowania pojęć, przede wszystkim zagadnienia płci. Odwołując sie do nauczania Jana Pawła II, zwróciła uwagę, że jesteśmy „równi, ale różni”, „mamy tę samą godność, ale różne zadania”. Podkreśliła, że edukacja zróżnicowana pozwala dobrze realizować właśnie owe zadania związane z płcią. Jackowska wiele razy odwoływała się do osobistego doświadczenia, najcenniejszą rada jaką chciała dać, to ta, aby miłość małżeńską zawsze stawiać na pierwszym miejscu. To właśnie jedność między żoną i mężem pozwala córkom zdrowo wzrastać, a także stanowi podstawę dobrych relacji z rodzicami. Etyk zwracała również uwagę, aby córkom pokazywać zawsze perspektywę nadprzyrodzoną, aby kierowały się nie tylko własnymi potrzebami, ale także pytały siebie: „czy coś jest dla mnie dobre w kontekście mojej świętości”. Ostrzegała również, by chronić dzieci przed nadmiarem gadżetów, uczyć dziewczynki wstydliwości, a przede wszystkim z nimi rozmawiać.

W czasie wykładu skierowała do rodziców całą serię pytań:

• Czy pamiętam o konieczności rozmawiania z córką na tematy ciekawe dla niej i nie tylko dotyczące „spraw bieżących”? (jeżeli nie to teraz zaplanuj taki czas…)
• Czy umiem odróżnić potrzebę zaprzyjaźnienia się z własnym dzieckiem w odróżnieniu od „staniem się jego kumplem”?
• Czy codziennie na nowo przez konkretne „małe rzeczy” buduję moja relację małżeńską, a tym samym wpływam na „piękną pogodę” w naszej rodzinie?
• Czy nie ulegam pokusie kupowania miłości moich dzieci przez niepotrzebne zakupy, nadmiar nowych ubrań, przedmiotów, elektroniki, bibelotów itp.?
• Czy jako rodzic oglądam programy telewizyjne, filmy, czytam książki, które niepotrzebnie powodują we mnie niepokój emocjonalny i moralny?
• Czy interesuję się tym co czyta, ogląda, czego słucha moja córka, czy czasami rozmawiam z nią o tym w tonie szukania prawdy o świecie a nie moralizatorstwa?
• Czy pogłębiam swoją wiedzę o aktualnych wydarzeniach dotyczących proponowanych powszechnie tendencji, prądów ideowych, mody, sposobu zabawy, spędzania wolnego czasu; Czy mam odwagę wyrazić swoje zdanie i „iść pod prąd „jeżeli widzę rozdźwięk we własnym sumieniu i nie zgadzam się z pewnymi trendami ?
• Czy poprzez swój stosunek, sposób rozmowy, dbanie o siebie mogę być zachęcającym wzorem dla moich dzieci, które kiedyś założą rodzinę?
• Czy oprócz starania, się by dawać dobry przykład swoją postawą i reakcjami, okazywaniem ciepła, wyprzedzam w rozmowach tematy dotyczące sfer dojrzewania w dziedzinie płciowości, dobrych relacji z płcią odmienną, opowiedzeniu dziecku o prawdziwej przyjaźni, miłości, dawaniu siebie innym ?
• Czy czasami komentuję piękne , dobre postawy ludzi w życiu rodzinnym, czy zabiegam o dobre filmy, książki, artykuły, które pokazują takie postawy?
• Czy modlę się za moje dzieci ,żeby wyrosły na mądrych, silnych i dobrych ludzi i żeby odkryły w życiu swoje powołanie?
 

Po wykładzie rodzice mogli zadawać pytania.

 

Tekst: Monika Moryń

Zdjęcia: Katarzyna Dyllus