Wolontariat w klasach starszych

Regularnie, od dłuższego czasu nasza szkoła bierze udział w wolontariacie. To idealna forma, aby uwrażliwić nasze uczennice na szacunek do osób starszych, odpowiedzialność, lojalność, bezinteresowną pomoc potrzebującym. Jesteśmy w stałym kontakcie z podopiecznymi oddziału opiekuńczo-pielęgniarskiego Szpitala w Murckach oraz z osobami potrzebującymi z Giszowca. W tym tygodniu szóstoklasistki odwiedziły pacjentki w szpitalu. Finałowa piosenka z Dnia Babci i Dziadka wycisnęła niejedną łzę. Dziewczynki poprowadziły również warsztaty plastyczne. Tym razem tworzyły z ,,przyszywanymi” babciami i dziadkami zimowe kolaże.