Wielka premiera filmu "Polki dla Niepodległej" za nami!

450 osób zobaczyło film „Polki dla Niepodległej” we wspaniałej sali teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach. W filmie zagrały, samodzielnie wyreżyserowały, opracowały scenariusz, scenografię i przygotowały stroje uczennice z klasy 7 naszej szkoły. Film jest hołdem dla wielkich Polek walczących o niepodległość pod zaborami. Oglądający na specjalnie przygotowanej prezentacji mogli poznać historie mniej lub bardziej znanych bohaterek walki o niepodległość: Emilii Plater, Marii Piotrowiczowej, Henryki Anny Pustowójtówny, Marii Antoniny Lix, Zofii z Mniszewskich Grużewskiej, Lucyny Żukowskiej, czy Aleksandry Piłsudskiej. Wydarzenie zostało uwieńczone wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Nasze wydarzenie swoją obecnością zaszczyciły Pani Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Pani Wiceprezydent Katowic Marzena Szuba, a Pani Minister Jadwiga Emilewicz przesłała nagranie, w którym gratulowała uczennicom Płomienia inicjatywy.