W starożytnej Grecji

 Wiele mówimy o tym, że uczenie się może być świetną zabawą. W Płomieniu często pracujemy metodą międzyprzedmiotowego projektu, która angażuje uczennice, uczy je nie tylko konkretnych treści programowych, ale także umiejętności planowania, pracy w zespole, samodzielności i odpowiedzialności. Ostatnio klasa czwarta miała okazję rozwijać swoją wiedzę i umiejętności krasomówcze podczas zajęć historyczno-polonistycznych. Dziewczęta przyswoiły takie pojęcia jak ostracyzm, sąd skorupkowy, demokracja. Zapoznały się z podstawowymi mitami grecki. Dowiedziały się czym jest retoryka i jak starożytni mówcy tworzyli mowy. Finalizacją projektu była grecka uczta, podczas której dziewczęta poznały greckie specjały, zrobiły (prawie) grecką sałatkę, a także, jak dawni retorzy, zabrały głos w sprawie Syzyfa wygłaszając obronne i oskarżycielskie mowy. Spotkanie zakończyły tańcem przy dźwiękach zorby. Teraz kultura starożytnej Grecji nie ma przed nami tajemnic! 🙂