Tu mówimy tylko po angielsku!

 W związku z tym, że duży budynek daje duże możliwości, nasze uczennice zyskały w tym roku szczególne miejsce do nauki – conversation room, w którym w przyjaznej atmosferze odbywają się konwersacje z naszą native speaker, Miss Margaret. To właśnie tam dziewczynki nabywają umiejętność płynnego i swobodnego wyrażania swoich myśli w języku angielskim. Wierzymy, że wpłynie to znacząco na ich pewność siebie w tym zakresie.