Świetne wyniki naszych uczennic w egzaminie ósmoklasisty

Gorące brawa dla naszych pierwszych w historii absolwentek!

 

Wyniki egzaminu potwierdziły, że nasz model przyjmowania całych rodzin do projektu Węgielek (przedszkole i szkoła podstawowa), bez egzaminów wstępnych i selekcji uzdolnionych dzieci, pozwala osiągać nie tylko bardzo dobre wyniki wychowawcze, ale również bardzo dobre rezultaty dydaktyczne.

 

Wyniki Płomienia są znacznie wyższe niż średnia ogólnopolska i katowicka.

Serdecznie gratulujemy absolwentkom, ich nauczycielkom oraz rodzicom Kuźnicy.