Przygoda w muzeum

„Przygoda w muzeum” to ostatnia wyprawa w tym roku szkolnym uczennic 5 i 6 klasy. ☺️ Dziewczyny zwiedziły wystawy w Muzeum Śląskie „Chopinowi Duda Gracz” oraz „Spojrzenie z góry. Archiwum Wandy Rutkiewicz” i stałą wystawę malarstwa polskiego. Była to świetna okazja do zachwytu sztuką i odpoczynku w jej cieniu. ☺️🙏😊🌷