Płomień oficjalnie Centrum Przygotowawczym do egzaminów Cambridge!

W ostatnim czasie władze Płomienia podpisały umowę z centrum egzaminacyjnym Clan City – przedstawicielem Cambridge w Polsce. Oznacza to, że stajemy się oficjalną placówką przygotowującą chętnych do przystąpienia do egzaminów i współpracującą z Cambridge.