Małe ratowniczki

Nasze najmłodsze dziewczynki z zainteresowaniem zgłębiają górskie tajemnice. Ostatnio miały okazję dowiedzieć się, jak wygląda praca ratowników GOPR. Największe emocje na zajęciach wzbudziła akcja ratunkowa, w której Płomyczki uczestniczyły. Musiały wezwać służby ratownicze do koleżanki, która prawdopodobnie złamała nogę podczas górskiej wędrówki. Udzielały dokładnych informacji dyspozytorce GOPR, która z kolei wysyłała na miejsce zdarzenia ekipę ratowników. Spisały się na medal!