Magdalena Sontag – wychowawczyni kl. 6a, nauczycielka plastyki

Jestem absolwentką interdyscyplinarnego kierunku Sztuka Sakralna na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dyplom z malarstwa monumentalnego, magisterium z historii sztuki, studium pedagogiczne)
Zaraz po studiach pracowałam jako pracownik merytoryczny w Muzeum w Chorzowie; najpierw w Dziale Historii, następnie jako kierownik Działu Edukacyjno-Promocyjnego publikując z zakresu historii regionu i edukacji muzealnej oraz realizując wystawy.
Przez 9 lat prowadziłam zajęcia plastyczne i rękodzielnicze dla dzieci w Spółdzielczym Ośrodku Kultury SM „Piast” w Katowicach.
Moją największą pasją, a w konsekwencji drogą zawodową jest jednak ikona. Początek praktyki ikonopisania i kolejnych etapów dokształcania się przeżywałam głównie w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej „Ecclesia” w Krakowie.
W 2019 roku założyłam Pracownię Ikon Eleusa. Prowadzę warsztaty w ramach lokalnych projektów aktywizujących różne grupy wiekowe i zawodowe oraz warsztaty indywidualne z ikonopisania.
Jestem związana ze Stowarzyszeniem Dom Wschodni, dla którego napisałam i koordynuję projekt edukacyjno-charytatywny „Wojtek pomaga”.
Wraz z mężem Jakubem jesteśmy zaangażowani w rodzinną gałąź Ruchu Światło-Życie. Mamy dwie córki – Lidkę i Jadzię.