Ewelina Olszewska – wychowawczyni kl. 3b

Ukończyłam studia podyplomowe z Przygotowania pedagogicznego oraz Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zaś studia magisterskie z psychologii oraz z prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od wielu lat należę do Ruchu Światło-Życie. Uwielbiam pracę z dziećmi i młodzieżą, wędrówki z plecakiem po świecie, długie rozmowy