Empatyczna Ekipa Budowlana

Tuż przed feriami uczennice klasy pierwszej stały się Empatyczną Ekipą Budowlaną. Na ich drodze stanął mur, który symbolizował zamknięcie się człowieka na drugą osobę. W ciągu zajęć dziewczynkom udało się rozebrać mur, poprzez dostrzeganie emocji koleżanek. Dzięki temu dowiedziały się, jak mogą pomóc drugiej osobie. Ich wysiłek został doceniony i wszystkie uzyskały empatyczne odznaki.