Debata o szkole

Klasa 6 a podczas lekcji języka polskiego przeprowadziła debatę na wcześniej przygotowane zagadnienia związane ze szkołą.😃🤩😎 Czy warto nosić mundurki? Czy makijaż w szkole to dobry pomysł? Jakie korzyści wynikają z nauki zdalnej? Debatę poprzedziły przygotowania, wywiady z uczennicami , rodzicami , nauczycielkami.😁😊Wszystko zostało zaprotokołowane i zapisane.🤓 A z ciekawostek… to okazuje się, że uczennice lubią mundurki, nie chcą się malować do szkoły i zdecydowanie wolą być obecne w szkole niż uczestniczyć w lekcjach on-line. 🥰☺️😀