Anna Czermińska – nauczycielka wspomagająca w zerówkach

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Swoje doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam podczas oazowych rekolekcji letnich oraz pracy w przedszkolu. Interesuję się muzyką: grą na instrumentach, tańcem towarzyskim oraz śpiewam w chórze wspólnoty Rybnickiego Wieczoru Chwały.